Politiek & Maatschappij
Typography

NLMagazine Maatschappij & Politiek - Na vele jaren pensioendiscussie lijkt het er nu echt van te komen en is de invulling van het pensioenakkoord concreet geworden. Afgaand op de eerste reacties bestaat er brede steun voor deze noodzakelijk geachte hervorming van het pensioenstelsel. Louter het FNV stempel ontbreekt (nog).

Waar gaat het pensioenakkoord eigenlijk over?
De pensioenregelingen zoals u nu gewend bent, gaan in de toekomst verdwijnen. Beschikbare premieregelingen met een premiebijdrage die stijgt naarmate de deelnemer ouder wordt, zullen moeten worden omgezet in regelingen met een voor alle deelnemers gelijke en dus leeftijdsonafhankelijke premie. Dit zal bij aanvang alleen van toepassing zijn voor nieuwe medewerkers. Middelloon- en eindloonregelingen, met jaarlijks in te kopen aanspraken, gaan verdwijnen. Ook daar is de vervangende regeling een premieregeling, waarbij jaarlijks voor alle deelnemers een vast en leeftijdsonafhankelijk premiepercentage van het pensioensalaris wordt ingelegd. Gemiddeld in principe net zoveel als in het huidige contract. De pensioenambitie blijft dus overeind.

Na invoering van het nieuwe pensioenstelsel zijn er twee varianten waaruit kan worden gekozen:

De Verbeterde Premieregeling zoals we die al kennen en is vastgelegd in de Wet Verbeterde Premieregeling (WVP). Deze wet wordt zodanig uitgebreid dat deze regelingen straks ook door bedrijfstakpensioenfondsen kunnen worden uitgevoerd. Bij een Verbeterde Premieregeling is het mogelijk om ook na pensioneren te blijven beleggen.


Het zogenaamde “nieuwe contract”.
Feitelijk is dit een specifieke variant op de Verbeterde Premieregeling, waaraan enige elementen zijn toegevoegd. Zo wordt een solidariteitsreserve gevormd als buffer voor slechte tijden, worden beleggingsresultaten discretionair leeftijdsafhankelijk verdeeld en blijft het fonds (dat kan zijn een Ondernemingspensioenfonds, een Bedrijfstakpensioenfonds of een Algemeen Pensioenfonds) één geheel, zonder aparte opbouw- en uitkeringsfase.

Met de nadere uitwerking van het pensioenakkoord wordt een oplossing geboden voor enige hete hangijzers. Lees hier welke dat zijn en welke actie u moet ondernemen.


Bron: Mercer Marketing

Greenchoice

Quote

NOS politiek

e-Matching

Kranten ad

Aanbevolen artikelen