Economie & Duurzaamheid
Typography

 

NL Magazine Economie - Door het CPB gesignaleerde groei van de economie gaat gepaard met werkgelegenheidsgroei in het MKB. Dat is de belangrijkste conclusie uit de nieuwe Van Spaendonck MKB Banenmonitor. Deze laat een groei in werkgelegenheid zien van 2,0 procent ten opzichte van juni 2014. 
Eerdere studies wijzen het MKB aan als de banenmotor van de Nederlandse economie. Daarmee is aan de werkgelegenheidsontwikkeling binnen het MKB goed af te lezen hoe het herstel van de economie zich vertaalt op de arbeidsmarkt.

Deze ontwikkeling laat een daling zien van de werkgelegenheid in het MKB sinds 2011 met een keerpunt medio 2013. Sindsdien blijft de werkgelegenheid aantrekken. Ook afgelopen maand groeide het aantal in het MKB werkzame FTE's met 2,0 procent t.o.v. juni 2014. De Van Spaendonck MKB Banenmonitor signaleert deze en andere arbeidsmarkt ontwikkelingen gebruikmakend van analyse van salarisdata van 725.000 Nederlanders werkzaam bij MKB werkgevers tot 250 werknemers. 

"Omdat salarisdata van 725.000 Nederlanders 18 procent van de in het MKB werkzame beroepsbevolking vertegenwoordigt, kunnen we representatieve uitspraken doen over de arbeidsmarktontwikkeling binnen het MKB" aldus Giel Schikhof, manager arbeidsverhoudingen bij Van Spaendonck. "De komende periode gaan we onze inzichten in de MKB werkgelegenheids-ontwikkelingen verder verdiepen. In ondernemerschap is het zaak snel te schakelen, dat betekent dan ook dat actuele data van groot belang zijn. Voor ondernemers, maar ook voor beleidsbepalers op de arbeidsmarkt."

Quote

Economie nu.nl

20 juni 2024

Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

e-Matching