Cultuur Uitgaan Entertainment Media Lifestyle
Typography

De helft van de woningen die vrijkomen kunnen gemeenten straks toewijzen aan inwoners met een lokale binding. De herziene Huisvestingswet 2014 maakt dat vanaf 1 januari of 1 juli 2023 mogelijk.

Al in april stuurde minister De Jonge voor Volkshuisvesting een wetsvoorstel over meer gemeentelijke speelruimte bij het toewijzen van woningen naar de Raad van State voor advies. Nu buigt de Tweede Kamer zich erover en komt de wijziging van de Huisvestingswet 2014 snel dichterbij.
Voor woningzoekers met een gewoon inkomen, zoals politiemensen, docenten en verpleegkundigen, betekent dit een grotere kans op een woning in de eigen gemeente. Maar ook andere starters op de woningmarkt kunnen profiteren, evenals senioren die graag binnen hun woonplaats willen doorstromen naar een kleiner huis.

Voorrangsregels
De Jonge wil dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om de eigen inwoners voorrang te geven boven mensen van buitenaf, bij zowel de huur als koop van een woning. De minister wijst er daarbij op dat starters vaak geen betaalbare woning kunnen vinden in hun eigen woonplaats. Volgens hem is het belangrijk voor de leefbaarheid van steden en dorpen dat mensen in hun woonplaats kunnen blijven. Wijziging van de Huisvestingswet moet gemeenten daar meer grip op geven.

Eerder konden gemeenten al de helft van de beschikbare huurwoningen toewijzen op basis van economische of maatschappelijke binding. Binnen die categorie mocht dan maximaal 25 procent worden toebedeeld aan mensen met een lokale binding.

Cruciale beroepen
Volgens de herziene Huisvestingswet mogen gemeenten straks voor de gehele 50 procent bepalen hoe zij deze ruimte verdelen tussen mensen met een economische, maatschappelijke of een lokale binding. Ze mogen dus ook de gehele 50 procent toewijzen aan inwoners van de eigen gemeente. Ook mogen gemeenten specifieke beroepen aanmerken als cruciaal, zodat zij die beroepen kunnen helpen bij het vinden van een woning.

Nieuw is ook dat gemeenten koopwoningen tot de NHG-grens (355.000 euro) mogen toewijzen. Hoe dit in zijn werk gaat, is vooralsnog onduidelijk en roept vragen op van onder meer makelaarsvereniging NVM en Vereniging Eigen Huis. De laatste maakt zich zorgen over de keuzevrijheid van mensen die hun huis willen verkopen.

Huisvestingsverordening
Gemeenten maken op basis van de Huisvestingswet een lokale huisvestingsverordening. Zij kunnen met de voorgestelde wijziging aan de slag zodra het parlement heeft ingestemd en de nieuwe regels in werking treden.

Bron: GemeenteNu, Annemieke Diekman

Quote

Uitgaan nu.nl

29 september 2022

Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

e-Matching