Cultuur Uitgaan Entertainment Media Lifestyle
Typography

De gemeente Heemstede heeft besloten het voormalig postkantoor aan de Binnenweg 160 aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het gebouw (waar nu Rivièra Maison in is gehuisvest) is van monumentale waarde. Als gemeentelijk monument heeft het gebouw een beschermde status om het voor de toekomst te behouden. Dat betekent dat een eigenaar niet zomaar het gebouw mag afbreken, verstoren of wijzigen. Voor het restaureren van een gemeentelijk monument kan de eigenaar in aanmerking komen voor een subsidie.

Drie erfgoedinstellingen hebben in oktober 2021 de monumentenstatus aangevraagd. Na een positief advies van de erfgoedcommissie sprak het college van burgemeester en wethouders in januari het voornemen uit het vroegere postkantoor aan te wijzen als gemeentelijk monument. Na de periode van het indienen van zienswijzen heeft het college de belangen afgewogen en besloten het gebouw aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Quote

Uitgaan nu.nl

05 juli 2022

Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

e-Matching