Politiek & Maatschappij
Typography

NL Magazine Maatschappij - Schagen, in het Westfriese dorp beter bekend als Skagen, bijt in Nederland de spits af met de benoeming van de eerste Nederlandse ‘Wethouder van Geluk’.

Op initiatief van de lokale partij ‘Wens voor u’, die anderhalf jaar geleden aantrad tot het College van Burgemeester en Wethouders, stelt het gemeentebestuur sinds kort het geluk van de burger centraal in het door hen te voeren beleid. Als er op de gemeentebegroting uitgaven worden gebudgetteerd, worden deze nu eerst getoetst aan de vraag of de burger daar wel gelukkiger van wordt van wordt of niet.

Geluk burger centraal in beleid


 De lokale partij ‘Wens voor u’ vindt het belangrijk om te weten waar de lokale bevolking gelukkig van wordt. In samenwerking met de Erasmus Universiteit deed men daarom onderzoek onder verschillende bevolkingsgroepen in de gemeente. Uit het ‘Skagense’ onderzoek ‘Geluk voor de burger’ blijkt dat in het Westfriese dorp werk de belangrijkste geluksfactor is, op de voet gevolgd door onder andere sociale contacten en een geloofwaardige en betrouwbare overheid. Op basis van deze gegevens worden daarom nu alle uitgaven van de gemeente beoordeeld.

Wethouder van Geluk


De gemeente beschikt over zowel een ‘Wethouder van Geluk’ als over een ‘Projectleider Geluk’, die samen geluksbijdragen onderzoeken en ook al reeds geluksbudgetten voor minima hebben opgesteld. “Per uitgave moet elke wethouder motiveren hoe die bijdraagt aan het geluk”, aldus gelukswethouder Van Dijk. "Als je dat niet kunt motiveren, dan moeten we ernstig nadenken of die uitgave wel in de begroting thuis hoort." Of de bevolking uit Schagen ècht gelukkiger is geworden nu de gemeente zo nadrukkelijk inzet op hun geluk, zal blijken als dat over anderhalf jaar middels een nieuw onderzoek wordt onderzocht.

Samen werken aan geluk


Het bestuur en medewerkers van de gemeente publiceerden onlangs het boek ‘Samen werken aan geluk’ waarin geluk in het gemeentelijke beleid centraal wordt gesteld. Het boek dient als inspiratie voor andere gemeenten en overheden. Het boek bevat boeiende en interessante verhalen over geluk en de bijdragen hieraan door de lokale overheid en is tot stand gekomen met medewerking van ondernemers, inwoners, instellingen en (gemeentelijke) medewerkers. Wilt u meer weten? Download dan het boek op www.schagen.nl/congresgeluk

Jos de Jong