Sport & Vrije tijd
Typography

NL Magazine Sport - Bij de inkoop van sportvoorzieningen wordt de aanbestedingswet door veel gemeenten ‘te rigide geïnterpreteerd’. De oorzaak is ‘onwetendheid of angst niet volgens de regels te handelen,’ zo stelt de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) in een leidraad voor ‘sportief aanbesteden’.

Het angstvallig vasthouden aan de regels leidt ertoe dat “wensen en dromen van de  plannenmakers niet kunnen worden uitgevoerd en de burger niet krijgt wat hij had gewenst. Bovendien gaat er onder meer door gebrek aan goede communicatie en vaak ook zelfs ook door wederzijds wantrouwen, nog steeds veel fout bij aanbestedingsprocedures”, aldus de VSG.

Risico’s beheersen

“De gevolgen zijn vaak dan ook niet mis. Het klungelige inkopen van sportvoorzieningen leidt tot ‘niet-proportionele aanbestedingen, onduidelijke toetsingscriteria en het onevenredig neerleggen van nauwelijks tot niet te beheersen risico’s bij de opdrachtnemer. Zo worden risico’s die bijvoorbeeld te maken hebben met grondwaterstanden, draagkracht, vervuiling, ongewenste objecten etc. in aanbestedingen vaak volledig neergelegd bij de markt. Maar het heeft natuurlijk geen enkele zin om risico’s bij een aanbieder neer te leggen als diegene ze die niet kan beheersen”.

 

Beter aanbesteden

De VSG heeft in het document ‘Sportief Aanbesteden’ ‘gouden regels’ geformuleerd voor sportaanbestedingen. Dit document is tevens afgestemd op de uitwerking van de door Matthijs Huizing opgestelde actieagenda ‘Beter Aanbesteden’ die in februari door staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken in ontvangst is genomen. Huizing stelde al eerder dat lokale overheden soms onverstandig te werk gaan. “Ik ken ondernemers die zeggen: ik begin er gewoon niet meer aan”, aldus Huizing.

Contact voorfase

“Gemeenten zijn vaak huiverig om in de voorfase contact te leggen met potentiële uitvoerders”, aldus de vereniging. In de Aanbestedingswet staat namelijk dat het adviesbureau dat in de voorfase advies uitbrengt, niet bij de uitvoering betrokken zou mogen zijn. VSG: “Dergelijk contact mag echter wel degelijk, mits de naleving van het beginsel van gelijke behandeling wordt nageleefd. Sterker: zolang dit wordt nageleefd, mág een dergelijke adviseur niet worden uitgesloten van deelneming.” Daarom stelt de VSG dat “Een gemeente zich gerust vooraf kan laten adviseren door deskundige partijen mits de verkregen informatie wordt uitgewisseld met alle gegadigden in een aanbestedingsprocedure.’

Jos de Jong
Bron: GemeenteNu.nl, Richard Sandee, Aanbesteding Sport

Body & Fit

Quote

Sport nu.nl

19 juni 2019

Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

D Reizen

Center Parcs

Aanbevolen artikelen