Politiek & Maatschappij
Typography

NLMagazine Maatschappij/Politiek/Zorg/Gezondheid - De minister heeft een wetsvoorstel aangekondigd, waarmee de overheid zelf de hoogte van de vergoeding voor ongecontracteerde zorg kan bepalen. Dat wetsvoorstel kan enorme gevolgen hebben voor niet-gecontracteerde én gecontracteerde aanbieders, omdat het via een achterdeur de vrije artsenkeuze kan afschaffen of op zijn minst beperken.

Het is december 2014. Na een tumultueus nachtelijk debat stemmen 38 Eerste Kamerleden tegen het wetsvoorstel tot wijzing van artikel 13 Zorgverzekeringswet, waarmee de ‘vrije artsenkeuze’ zou worden gewijzigd. Door de wijziging zou het niet langer vanzelfsprekend zijn dat zorgverzekeraars een vergoeding betalen aan patiënten die naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaan. Het wegstemmen van het voorstel is een fikse streep door de rekening voor Minister Schippers. Het zou, zo was de verwachting, nog wel jaren duren voor de politiek zich weer zou wagen aan het opnieuw aanpakken van de vrije artsenkeuze.

Dossier niet-gecontracteerde zorg weer uit de kast
Het heeft bijna 5 jaar geduurd, maar inmiddels is er een nieuwe minister die het dossier niet-gecontracteerde zorg weer boven op de stapel heeft gelegd. Dit voorjaar heeft de minister aangekondigd te komen met een wetswijziging, waarmee de overheid de mogelijkheid krijgt om voor bepaalde zorgsectoren zelf te bepalen welke vergoeding patiënten krijgen voor de nota van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Onlangs heeft de minister zijn voornemen tot een wetswijziging in een Kamerbrief herhaald, met het doel om met het wetsvoorstel een daling van het aandeel niet-gecontracteerde zorg te bewerkstelligen.

 

Gevolgen
Waar nu het in de jurisprudentie ontwikkelde hinderpaalcriterium ervoor zorgt dat patiënten die niet-gecontracteerde zorg afnemen ongeveer 75% vergoeding krijgen van het tarief dat gecontracteerde zorgaanbieders van de verzekeraar ontvangen, is het gevolg van het aankomende wetsvoorstel dat die vergoeding lager kan worden, indien de minister dat wil. De minister maakt er allesbehalve een geheim van dat hij een lagere vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg wil bereiken, met name voor de wijkverpleging en de ggz, om zo het aandeel niet-gecontracteerde zorg terug te dringen. Dat impliceert het verdwijnen van het hinderpaalcriterium, met de nodige effecten.

Einde verhaal voor veel zorgaanbieders
In onze praktijk ontmoeten wij dagelijks zorgaanbieders, die prima bereid zijn om een overeenkomst met een zorgverzekeraar aan te gaan, maar om uiteenlopende reden toch werken zonder overeenkomst, bijvoorbeeld vanwege administratieve verplichtingen of knellende contractvoorwaarden of omzetdrempels. Daarmee zijn die zorgaanbieders geen ‘boeven’ of ‘fraudeurs’, zoals vaak wordt gesuggereerd. Zo komt het ook vaak voor dat zorgaanbieders geen overeenkomst krijgen omdat zij een door de verzekeraar gehanteerde omzetdrempel niet halen, of omdat zij simpelweg ‘niet nodig zijn’ omdat volgens de verzekeraar al aan de zorgplicht wordt voldaan. Moeten deze zorgaanbieders daardoor worden geconfronteerd met een wet die waarschijnlijk het einde van hun bestaan in de zorg betekent?

Een lagere vergoeding, zeg van 50% van het tarief dat gecontracteerde zorgaanbieders van de verzekeraar ontvangen, betekent immers dat :

1. veel patiënten niet meer kunnen kiezen voor niet-gecontracteerde zorg, waardoor het aantal klanten van ongecontracteerde zorgaanbieders zal teruglopen en

2. dat de patiënten die wél nog kiezen voor een ongecontracteerde zorgaanbieder, het restant van de nota dat de verzekeraar niet vergoedt, niet meer kunnen betalen. Dit laatste geldt met name voor de ‘duurdere’ zorgsoorten, zoals de wijkverpleging en de ggz.

Maar ook voor gecontracteerde zorgaanbieders is het wetsvoorstel allesbehalve goed nieuws. Omdat niet-gecontracteerd zijn in feite geen optie meer is, hebben gecontracteerde zorgaanbieders in de onderhandelingen geen ‘wegloopscenario’ meer. Nog meer dan nu al het geval is, wordt het ook voor gecontracteerde zorgaanbieders tekenen bij het kruisje. Wat blijft er dan over van de onderhandelingspositie van zorgaanbieders?

Het Malieveld op?
In Nederland bestaat het beginsel van contractsvrijheid: ieder mag zelf weten of en met wie hij een overeenkomst aangaat. Dat geldt voor zorgverzekeraars, en nu ook nog voor zorgaanbieders. Het risico bestaat dat zorgaanbieders echter straks geen keuze meer hebben om wel of niet te contracteren. Dat is desastreus voor de balans tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars en daarmee voor het zorgstelsel zoals wij dat nu kennen. Hoe kan marktwerking bestaan, indien onderhandelen slechts voor de bühne is?

Als boeren en bouwvakkers gegronde redenen hebben om te protesteren, hebben zorgaanbieders – gecontracteerd én niet-gecontracteerd – dat naar aanleiding hiervan des te meer. Dat protest zal dan samen zijn met de patiënt gevoerd worden, want die loopt het risico niet langer meer naar zijn vertrouwde zorgaanbieder te kunnen. En dat is nog wel het belangrijkste nadeel van dit aankomende wetsvoorstel.  

Lex Geerts en Daniel Post

Note: Lex Geerts en Daniel Post zijn verbonden aan Eldermans|Geerts advocaten in de zorg.
Wilt u meer informatie, raadpleeg dan Daniël Post en Lex Geerts

Categorieën

(Column door Nena Vlas)

Lees meer...

Column Nena Vlas  - Mondkapjesmode, hoestschaamte en raamvisite. Nederlanders gaan creatief om met hun taal en willen graag origineel zijn. Geen wonder dat ons coronawoordenboek steeds dikker wordt.

Lees meer...

Technologie & Economie – Nieuwe technologieën hebben ons leven, zonder dat we dat direct in de gaten hebben, de afgelopen 10 jaar behoorlijk beïnvloedt.

Lees meer...

Economie & Maatschappij – In een periode van ongeveer een halve eeuw is China erin geslaagd te veranderen van een boerensamenleving in een economisch mirakel; met een bruto nationaal product van bijna 14 duizend miljard Dollar vertegenwoordigd China ongeveer 16% van de totale wereldeconomie en de verwachting is dat binnen nu en 10 jaar China de VS van de 1e plaats zal stoten.

Lees meer...

NL Magazine Economie & Techniek – Clouddiensten zijn niets meer of minder dan aan elkaar geknoopte computers die, dankzij alle internetverbindingen, allerlei diensten bieden zoals de opslag van data (denk aan foto’s, documenten etc.) maar ook toegang geven tot toepassingen voor samenwerking.

Lees meer...

NL Magazine Maatschappij & Politiek – Vele duizenden betogers kwamen zaterdag bijeen op het Malieveld in Den Haag om hun ongenoegen te uiten over het coronabeleid van de overheid.

Lees meer...

NLMagazine Maatschappij & Politiek - Na vele jaren pensioendiscussie lijkt het er nu echt van te komen en is de invulling van het pensioenakkoord concreet geworden. Afgaand op de eerste reacties bestaat er brede steun voor deze noodzakelijk geachte hervorming van het pensioenstelsel. Louter het FNV stempel ontbreekt (nog).

Lees meer...

NL Magazine Maatschappij & Milieu – Plastic is niet meer weg te denken uit onze moderne samenlevingen. Zo’n beetje ieder product in de supermarkt is verpakt in plastic, in ieder afgeleverd pakketje zit plastic en we zien het terug in talloze andere toepassingen zoals onze notebooks, auto’s en consumentenelektronica. Het is goedkoop, makkelijk te verwerken en heeft ontegenzeggelijk onze levens vergemakkelijkt.

Lees meer...

NL Magazine Wetenschap & Techniek – Ontwikkelaar van innovatief fietshandvat NaviGrips, start Indiegogo-campagne om productie te starten en het verkeer veiliger te maken.

Lees meer...

NL Magazine Wetenschap Techniek– We doen het allemaal wel een paar keer per dag; we zetten ‘het licht aan’ waarmee we in een fractie van een seconde een kamer verlichten. Wat we ons daarbij niet realiseren, is dat het licht er even over doet om daar te komen............

Lees meer...

NL Magazine Wetenschap & Techniek – Op 24 april 1990 werd de Hubble Telescoop door  de Space Shuttle ‘Discovery’ in een baan om de aarde gebracht. Voor diegenen die niet weten wat dit ding in de ruimte doet: Deze telescoop draait als een kunstmaan om de aarde en wordt gebruikt voor optische waarnemingen, simpel verwoord, het ding maakt foto’s.

Lees meer...

SoMuziek: 2e concert voor de thuisblijvers

Lees meer...

NL Magazine Cultuur - Het boek over ‘troostmeisjes’ dat geschreven moest worden verschijnt nu ook in de Engelse taal. In 2013 verscheen in Nederland het boek ‘Geknakte Bloem’.

Lees meer...

NL Magazine Media - "Het échte geluid van kleurrijk Nederland laten horen, een kweekvijver zijn voor jong aanstormend talent en streven naar verbinding waar anderen vastlopen. Met deze inclusieve boodschap is vandaag M24 gelanceerd. Een vernieuwende omroep voor moslims, die tegelijkertijd toegankelijk is voor iedereen."

Lees meer...

NL Magazine Reizen - Van begin juni tot half juli zijn er op Schiphol 38 vluchten aangekomen met een  met het coronavirus besmet persoon, aldus een bevestiging van de Veiligheidsregio Kennemerland aan het Noordhollands Dagblad.

Lees meer...

(door Joost Boers, onze correspondent uit het Gooi)

Lees meer...

NL Magazine Reizen Vakanties - We zijn vooral aan huis gekluisterd en nadat je alle kinderboeken hebt (voor)gelezen, mens-erger-je-niet of koehandel tot in den treuren hebt gespeeld, weet jij het ook niet meer. Club Med weet het wel! 

Lees meer...

Tips sportkantines per 1 juli

Lees meer...

NL Sport & Vrije tijd - Iedereen heeft op de één of andere manier te maken gehad met het coronavirus. Mensen in loondienst wachten angstig af of ze straks nog een baan hebben of zijn die al kwijt. ZZP’ers kwamen bijna meteen (nagenoeg) zonder inkomsten te zitten. Velen kozen voor klagen. Johan Sepers, sportjournalist en -statisticus koos - als beste verdediging - voor de aanval en schreef een boek.

Lees meer...

NL Magazine Sport & Vrije tijd - In minder dan vier weken tijd is ons voetbal in een situatie terechtgekomen die zich slechts één keer eerder heeft voorgedaan in de 130-jarige geschiedenis van de bond: het voetbalseizoen wordt niet meer uitgespeeld. Oorzaak in 1945 was de Tweede Wereldoorlog, anno 2020 de coronapandemie. Premier Rutte noemde het ‘een van de hevigste crises waar Nederland ooit mee te maken heeft gehad buiten oorlogstijd’.

Lees meer...

NL Magazine Lifestyle en Gezondheid - Gelukkig wordt er de laatste jaren eindelijk meer aandacht besteed aan het verbeteren en vergroten van de weerstand door het nuttigen van goede en gezonde voeding ten faveure van algehele gezondheid.

Lees meer...

NL Magazine Lifestyle & Gezondheid - Er zijn miljoenen geïnvesteerd in een vaccin waarvan niet bekend is of het gaat werken. Testen van een medicijn of vaccin duurt jaren voordat het label ‘werkzaam’ en ‘veilig’ krijgt. Wij zijn straks verplicht om iets in te laten spuiten waarvan niemand echt weet wat het nu in je lichaam doet en wat op langere termijn.

Lees meer...

NLMagazine Lifestyle & Gezondheid - Iedereen zou moeten weten dat je 2 vormen van bewustzijn hebt, bewust en onbewust. Je bewuste brein kun jezelf sturen en uitschakelen.

Lees meer...

Kranten

Body & Fit

Telegraaf