Politiek & Maatschappij
Typography

NLMagazine Maatschappij - De Nationale ombudsman constateert dat de overheid voor burgers met een arbeidsbeperking uit het zicht is geraakt. Als zij een probleem bespreekbaar willen maken of een klacht willen indienen, verdwalen zij in een bestuurlijk doolhof. Burgers kennen hun overheid niet meer en lopen vast omdat gemeenten aangeven er niet meer over te gaan. Reinier van Zutphen: "De regelgeving over beschut werk is ingewikkeld en de wijze waarop de uitvoering is georganiseerd zo mogelijk nóg ingewikkelder.

Het is de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders om op de hoogte te zijn en te weten waar hun inwoners tegenaan lopen. Voor kwetsbare groepen in het bijzonder moet de deur van de gemeente wijd openstaan. Ook al heeft een gemeente taken uitbesteed, een burger moet bij zijn gemeente terecht kunnen met een klacht, zeker als hij bij de uitvoerende instantie niet verder komt. Dit geldt des te meer voor mensen met een arbeidsbeperking die zijn aangewezen op beschut werken. Een groep die niet snel aan de bel trekt bij problemen. Gemeenten mogen hen niet aan hun lot overlaten."

 


Actief nagaan hoe het beschut werkers vergaat
De ombudsman roept de verantwoordelijke wethouders nadrukkelijk op om te zorgen voor één loket waar burgers, met name kwetsbare groepen zoals inwoners met een arbeidsbeperking, rechtstreeks terecht kunnen met hun probleem of hun klacht. Het is belangrijk dat de gemeente met alle partners die betrokken zijn bij de uitvoering van beschutte werkplekken heldere afspraken maakt over de klachtprocedure en (wijze van) klachtafhandeling. Ook moet de gemeente een vinger aan de pols houden als het gaat om ontvangen signalen en de afhandeling daarvan. Als er signalen zijn dat het op de werkvloer niet goed gaat, dan moet de gemeente erop af en deze problemen aanpakken. De ombudsman verwacht dat de gemeente actief navraag doet hoe het mensen met een arbeidsbeperking op hun aangepaste werkplek vergaat.


Vijf jaar Participatiewet
De Participatiewet bestaat vijf jaar. Doel van deze wet is onder andere om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Die doelstelling is, zo bleek onlangs uit de eindevaluatie van de Participatiewet door het Sociaal Cultureel Planbureau, echter niet behaald. De ombudsman heeft de indruk dat met de invoering van de Participatiewet de overheid juist meer op afstand van de burger is komen te staan dan dichterbij. Gemeenten hebben hun wettelijke taken op dit gebied vrijwel zonder uitzondering overgedragen aan gemeenschappelijke regelingen. Dit staat haaks op wat destijds met de decentralisaties in 2015 werd beoogd: zorg en ondersteuning dichter bij burgers organiseren om meer maatwerk te kunnen leveren en kosten te besparen.


Meldpunt
Eerder dit jaar opende de ombudsman een meldpunt voor mensen met een arbeidsbeperking. Uit de ontvangen meldingen blijkt dat er knelpunten zijn bij de toegang tot beschut werk. Het UWV geeft weliswaar indicaties af, maar de gemeente (of de uitvoerder van de gemeente) creëert te weinig beschutte werkplekken. En mensen die een beschutte werkplek hebben, zijn niet altijd tevreden en lopen tegen problemen aan. Zij durven deze niet altijd te bespreken, klagen over ondeskundige begeleiding of voelen zich soms door andere groepen geïntimideerd. Ook ervaren sommigen grote werkdruk. Tot slot is het voor hen niet eenvoudig om een klacht in te dienen. Zij zijn bang voor de gevolgen, zoals het kwijtraken van hun baan, en weten vaak niet waar zij met hun klacht terecht kunnen. Deze signalen komen uitgebreid aan bod in het rapport van de ombudsman.


Voor beschut werkers heeft de ombudsman een animatie laten maken waarin wordt uitgelegd hoe zij een klacht of signaal met hem kunnen delen: https://youtu.be/_Qos6y0x_Nc 
Ook zullen alle sociale werkvoorzieningsbedrijven een poster ontvangen waarin op een laagdrempelige manier wordt uitgelegd hoe een probleem aan te kaarten en een klacht in te dienen.

Categorieën

Column Babette Sijben - 'Een ballantines met een blokje ijs graag. En ook graag een flesje water!' Hij kijkt me vrolijk aan met zijn pretogen. Hij is al 82. Ik sluit hem meteen in mijn hart.

Lees meer...

(column door Dirk Jan van der Zee,  directeur amateurvoetbal KNVB)

Lees meer...

NL Magazine Economie & Duurzaamheid - Chemisch bedrijf Bayer moet ca $ 10,9 miljard betalen ter afwikkeling van een veelheid van kankerclaims als gevolg van het gebruik van haar onkruidverdelger Roundup. Het gebruik van dit glyfosaat-gebaseerde product heeft geleid tot ongeveer 125.000 rechtszaken omdat men claimt dat Roundup kankerverwekkende effecten heeft.

Lees meer...

NLMagazine Economie & Duurzaamheid - Zonnepanelen mogen op de daken van een groot aantal rijksmonumenten. Mits de panelen het beeld van het monument niet ernstig verstoren.

Lees meer...

NLMagazine Economie & Maatschappij – Alle aandacht voor de aanleg en ingebruikname van 5G (het ‘nieuwe internet’) gaat vooral over de voordelen die het ons, de gebruikers van mobiele telefoons, oplevert; we kunnen (nog) sneller video’s downloaden, het spelen van online games wordt nog aantrekkelijker en de content van websites wordt nog sneller zichtbaar op onze schermen.

Lees meer...

NL Magazine Maatschappij, Technologie & Economie – Tot ver in de jaren 70 van de vorige eeuw kregen duizenden werknemers wekelijks hun salaris uitbetaald, in een enveloppe. In de jaren erna nam de populariteit van Eurocheques toe en werd steeds meer geld via banktransacties overgeboekt; dat noemde men toen nog ‘giraal geld overmaken’.

Lees meer...

NL Magazine Maatschappij & Politiek – Buurtbemiddelaars, hulpverleners, gemeenten en  woningcorporaties verwachten deze zomer een forse stijging van overlastmeldingen, aldus twee onderzoeken van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Lees meer...

NLMagazine Maatschappij & Politiek - Dat waar alles om draait, werd door Rutte in een van zijn eerste persconferenties niet genoemd. Voor de zoveelste keer kwam hij namelijk met een waarschuwing voor een piek in de besmettingen die de zorg niet meer aan zou kunnen.

Lees meer...

NL Magazine Wetenschap & Techniek – Ontwikkelaar van innovatief fietshandvat NaviGrips, start Indiegogo-campagne om productie te starten en het verkeer veiliger te maken.

Lees meer...

NL Magazine Wetenschap Techniek– We doen het allemaal wel een paar keer per dag; we zetten ‘het licht aan’ waarmee we in een fractie van een seconde een kamer verlichten. Wat we ons daarbij niet realiseren, is dat het licht er even over doet om daar te komen............

Lees meer...

NL Magazine Wetenschap & Techniek – Op 24 april 1990 werd de Hubble Telescoop door  de Space Shuttle ‘Discovery’ in een baan om de aarde gebracht. Voor diegenen die niet weten wat dit ding in de ruimte doet: Deze telescoop draait als een kunstmaan om de aarde en wordt gebruikt voor optische waarnemingen, simpel verwoord, het ding maakt foto’s.

Lees meer...

NL Magazine Media - "Het échte geluid van kleurrijk Nederland laten horen, een kweekvijver zijn voor jong aanstormend talent en streven naar verbinding waar anderen vastlopen. Met deze inclusieve boodschap is vandaag M24 gelanceerd. Een vernieuwende omroep voor moslims, die tegelijkertijd toegankelijk is voor iedereen."

Lees meer...

NL Magazine Cultuur - Het Prins Bernard Cultuurfonds en stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) bundelen de krachten met de oprichting van het Themafonds Kastelen & historische Buitenplaatsen.

Lees meer...

NL Magazine – Cultuur & Uitgaan - Nadat Andrea Rafaella eind april haar debuutsingle ‘Ik Kom Eraan uitbracht, ‘heeft de jonge zangeres ook al haar nieuwe single ‘Cake’ uitgebracht. Voor het uitbrengen van haar tweede hit heeft zij een hele speciale dag gekozen: haar 15e verjaardag.

Lees meer...

(door Joost Boers, onze correspondent uit het Gooi)

Lees meer...

NL Magazine Reizen Vakanties - We zijn vooral aan huis gekluisterd en nadat je alle kinderboeken hebt (voor)gelezen, mens-erger-je-niet of koehandel tot in den treuren hebt gespeeld, weet jij het ook niet meer. Club Med weet het wel! 

Lees meer...

NL Magazine Reizen Vakanties - Camperaars die niet aan de apk-plicht kunnen voldoen omdat hun camper vanwege de coronacrisis in het buitenland moet blijven, kunnen onder voorwaarden drie maanden uitstel krijgen. Dat is in de kern de regeling die de NKC met de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) is overeengekomen.

Lees meer...

Tips sportkantines per 1 juli

Lees meer...

NL Sport & Vrije tijd - Iedereen heeft op de één of andere manier te maken gehad met het coronavirus. Mensen in loondienst wachten angstig af of ze straks nog een baan hebben of zijn die al kwijt. ZZP’ers kwamen bijna meteen (nagenoeg) zonder inkomsten te zitten. Velen kozen voor klagen. Johan Sepers, sportjournalist en -statisticus koos - als beste verdediging - voor de aanval en schreef een boek.

Lees meer...

NL Magazine Sport & Vrije tijd - In minder dan vier weken tijd is ons voetbal in een situatie terechtgekomen die zich slechts één keer eerder heeft voorgedaan in de 130-jarige geschiedenis van de bond: het voetbalseizoen wordt niet meer uitgespeeld. Oorzaak in 1945 was de Tweede Wereldoorlog, anno 2020 de coronapandemie. Premier Rutte noemde het ‘een van de hevigste crises waar Nederland ooit mee te maken heeft gehad buiten oorlogstijd’.

Lees meer...

NL Magazine Lifestyle & Gezondheid - Er zijn miljoenen geïnvesteerd in een vaccin waarvan niet bekend is of het gaat werken. Testen van een medicijn of vaccin duurt jaren voordat het label ‘werkzaam’ en ‘veilig’ krijgt. Wij zijn straks verplicht om iets in te laten spuiten waarvan niemand echt weet wat het nu in je lichaam doet en wat op langere termijn.

Lees meer...

NLMagazine Lifestyle & Gezondheid - Iedereen zou moeten weten dat je 2 vormen van bewustzijn hebt, bewust en onbewust. Je bewuste brein kun jezelf sturen en uitschakelen.

Lees meer...

NL Magazine Lifestyle & Gezondheid– Het aantal mensen dat vlees consumeert neemt in rap tempo af en niet alleen in Nederland.

Lees meer...

Kranten

Body & Fit

Telegraaf