Politiek & Maatschappij
Typography

NL Magazine Politiek- Op basis van onderzoek naar de gemeentelijke begrotingen van 2019 verwacht het CBS dat gemeenten in 2019 ongeveer € 10 miljard euro  ontvangen uit belastingheffingen, ruim 4% meer dan in 2018.

Een mooi bedrag natuurlijk en eenvoudig te incasseren door verhoging van allerlei verschillende soorten lokale belastingen waarvan de afvalstoffenheffing geen 4, maar zelfs 5% omhoog gaat en de grootste stijging is sinds 2004.

De geldigheidsduur van allerlei reisdocumenten en identiteitskaarten is miv 2014 van vijf naar tien jaar gegaan hetgeen uiteraard resulteert in minder aanvragen waardoor aan leges ruim een kwart minder aan inkomsten binnenkomt. En dat vindt men natuurlijk heel vervelend en moet gecompenseerd worden, zeker omdat de lokale kosten, en met name de afvalstoffenheffing die aan het Rijk moet worden betaald, fors stijgen in verhouding tot voorgaande jaren. Dat geld moet ergens vandaan komen en wordt op het bordje van de burger gelegd.

 

De inkomsten van de reinigingsrechten en afvalstoffenheffing nemen dit jaar volgens het CBS met 5% toe tot 1,8 miljard euro, terwijl die in de afgelopen tien jaar per saldo vrijwel hetzelfde bleef. Die leveren ongeveer € 4,1 miljard op, 4% meer dan in 20128 en vormen de grootste stijging in de afgelopen 6 jaar. De rioolheffing stijgt met 2,4% tot € 1,6 miljard euro en komt overeen met de gemiddelde stijging gedurende de afgelopen vijf jaar.

Parkeren en toeristen (vet)
De parkeerbelasting stijgt met ruim 12%  en de toeristenbelasting met 23,3%. Deze belastingen komen vooral voor rekening van de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De opbrengst van de parkeerheffingen in de overige gemeenten worden begroot met een stijging van ca 2,4%. Voor alle gemeenten samen wordt de toeristenbelasting geraamd op € 55 miljoen meer dan het afgelopen jaar. Daarvan is € 32 miljoen oor rekening van Amsterdam. Zowel in Rotterdam als Den Haag neemt de opbrengst toeristenbelasting in 2019 met bijna € 4 miljoen toe.

Greenchoice

Quote

Mediamarkt

Aanbevolen artikelen