Politiek & Maatschappij
Typography

NL Magazine Samenleving en ontwikkeling - Nu het jaar 2018 op z’n einde loopt en we op de drempel van een nieuw jaar staan, is het een goed moment om eens serieus na te denken over wat grenzen kunnen betekenen in positieve en negatieve zin. Zoals ieder jaar zijn we ook dit jaar weer met miljoenen de landsgrenzen overgetrokken, wellicht hebt u andere continenten bezocht. Dan zal het u zeker niet zijn ontgaan, dat de welvaart bepaald niet evenredig is verdeeld op onze aardbol. Dat was u natuurlijk al langer bekend want als er één land is waar de bevolking gul de portemonnee trekt bij rampen, dan is dat Nederland wel.

Het is een feit, de meeste Nederlanders dragen de charitas een warm hart toe. Niet alleen bij grote rampen, maar ook bij veel kleinschalige ontwikkelingsprojecten voelen we ons betrokken en laten ons niet onbetuigd door met gulle hand te doneren. Met dat geld plus de visie en inzet van een groot aantal vrijwilligers konden in de afgelopen decennia in veel ontwikkelingslanden vruchtbare en succesvolle projecten worden opgezet,  projecten die zich in zijn algemeenheid kenmerken door korte directe lijnen, grote betrokkenheid en weinig tot geen overhead. De projecten die het goed doen draaien meestal al gedurende langere tijd.

Tot zover het goede nieuws, want de direct betrokkenen zijn ooit op een zekere leeftijd begonnen, meestal naast een andere carrière maar soms ook na het afsluiten van een succesvolle loopbaan. De meesten behoren dus meestal niet meer tot de allerjongsten onder ons. Het is mooi om te zien hoe het besturen, het coördineren en het ter plaatse werken, trainen en onderhandelen met autoriteiten de direct betrokkenen zoveel voldoening kan geven. Want het is zeker een meer dan verrijkende ervaring om je in te zetten om kansarme jongeren een perspectief te bieden in hun eigen land, in plaats van te moeten ervaren dat deze jonge mensen met de moed der wanhoop economische vluchtelingen worden.

 

Hoewel de meesten van de huidige generatie bestuurders beslist nog wel wat jaren mee kunnen, komt voor velen langzaam maar zeker de grens om de kar te trekken toch binnen een aantal jaren in zicht. Wil de continuïteit echter op een goede manier gewaarborgd  blijven, dan zal zich de komende jaren een nieuwe generatie bestuurders moeten gaan warmlopen.

Regeren is vooruitzien, een bekende uitspraak die ook zeker hiervoor geldt. Want als de continuïteit wegvalt, zullen talrijke mooie projecten het moeilijk gaan krijgen; en dat wil tenslotte niemand. Immers, het doel om perspectief bieden aan hen die het minder hebben getroffen, staat altijd voorop.

Yepafrica Bij de stichting Yep (Yepafrica), de succesvolle organisatie die 11 jaar geleden werd opgericht, is men inmiddels begonnen met het werven van een nieuwe generatie bestuurders, coördinatoren en trainers. Dat vergt meer dan een simpel gesprekje over hoe mooi het is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen.

Hoe mooi kan het zijn als de transitie van ouder naar jonger op een vloeiende manier zou verlopen.

Oproep nieuwe opvolgers
Daarom bij deze de oproep aan zowel mannen als vrouwen die de charitas niet alleen in financiële zin een warm hart toedragen, maar die ook daadwerkelijk een bijdrage willen leveren om als bestuurder, medewerker of anderszins de grenzen te slechten voor al die mensen die het minder goed hebben dan in onze westerse samenleving.

Vraag jezelf eens af op wat voor zinvolle manier je een bijdrage zou kunnen leveren. Verdiep je in de vele projecten die er zijn en ga een keer kijken zodat je zelf kunt ervaren hoe mooi en zinvol het is om daadwerkelijk iets ter plekke te doen. En ja, inderdaad, dat vergt tijd; immers, in de meeste ontwikkelingslanden gaan zaken nu eenmaal niet op de manier zoals wij dat in het westen gewend zijn te doen. Het zou fantastisch zijn als deze oproep voor het vinden van opvolgers, kan leiden tot een nieuwe generatie van oprechte betrokkenen die zich met hart en ziel willen inzetten om de onrechtvaardige grenzen tussen rijk en arm te helpen slechten.

Paul Engelsman, oprichter en bestuurder Stichting YEP (Yepafrica).

 

Greenchoice

Quote

Mediamarkt

Aanbevolen artikelen