Politiek & Maatschappij
Typography

NL Magazine Maatschappij - ‘Zorg ervoor dat er iemand verantwoordelijk blijft voor duidelijke taal in je organisatie. Wijs bijvoorbeeld een ambassadeur aan.’ Dat is een van de tips voor gemeenten en andere overheden in de vandaag gestarte campagne ‘Direct duidelijk’, geïnitieerd door  hoofdpartners Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de Taalunie en Netwerk Begrijpelijke Overheid (MBO).

‘Voor veel burgers is de geschreven hoogdravende  vocabulaire van de overheid moeilijk te begrijpen. De gemiddelde burger kan met deze ‘gewichtige’ taal niet uit de voeten, kan niet afleiden wat eenieders rechten en plichten zijn en wat de overheid van ons allen verwacht. De campagne Direct Duidelijk gaat daar iets aan doen. Onbegrijpelijke taal leidt tot minder vertrouwen en/of wantrouwen in de overheid waardoor soms toeslagen of kortingen worden misgelopen terwijl ze daarop wel recht hebben.

Onbegrijpelijke overheidstaal
De mondelinge Haagse politieke taal is voor velen bijna onbegrijpelijk. De geschreven taal is echter nog veel erger. Brieven, formulieren, folders en websites voor het gros van de bevolking tamelijk duister en laten aan duidelijkheid alles te wensen over. Door dat ingewikkelde politieke taalgebruik begrijpt men de overheid niet goed en kan men niet echt deelnemen aan onze democratische samenleving. Tja, en als je niet weet wat je rechten en plichten zijn, dan kun je ook maar ten dele gebruikmaken van de diensten van de overheid.

 

Gelukkig zijn er veel bestuurders, politici en ambtenaren die zich inmiddels realiseren dat de taal van de overheid duidelijker moet zijn. De campagne Direct Duidelijk moet daarbij helpen, met onder meer tekstmodellen, schrijftips, checklists en andere hulpmiddelen.

Quote: “Als taalambassadeur vind ik het belangrijk dat de overheid eenvoudige taal gebruikt. Het maakt het de mensen makkelijker om brieven te begrijpen. En dat is van grote waarde”, aldus taalambassadeur Dick Voogd.

Quote: "Onbegrijpelijke overheidscommunicatie is funest voor het vertrouwen van burgers in de democratie. Onbegrijpelijke overheidscommunicatie kan burgers ook geld kosten als ze regelingen die voor hen gelden, niet goed begrijpen. Dat moeten we niet willen”, meldt prof. dr. Carel Jansen, Trekker van het Netwerk Begrijpelijke Overheid

Haagse ‘wasstraat’
De site bevat ook voorbeelden van gemeenten die al op een goede manier met duidelijke taal bezig zouden zijn. Zo organiseert de gemeente Den Haag een ‘wasstraat’ over heldere overheidscommunicatie. ‘In een halve dag scholen we collega’s bij over het bereiken van kwetsbare groepen, de kracht van de juiste (beeld)taal, de stijl van het huis en gedragsonderzoek,’ vertelt de projectleider.

Duidelijkste ambtenaar
Als onderdeel van de campagne worden bovendien twee prijzen uitgereikt: één voor de duidelijkst schrijvende ambtenaar en één voor de beste ‘aanjager’ van duidelijke taal. Collega’s kunne zich hiervoor nomineren t/m 15 december.
Voor meer informatie, raadpleeg https://www.directduidelijk.nl.

Greenchoice

Quote

Mediamarkt

Aanbevolen artikelen