Politiek & Maatschappij
Typography

NL Magazine Politiek -  Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft een extra maand nodig om kritische Kamervragen te beantwoorden over gemeenten die alleen een ‘Pin Only’-beleid hanteren voor betalingen aan de balie.

‘In verband met de betrokkenheid van verschillende beleidsterreinen vergt de noodzakelijke afstemming voor de beantwoording van deze Kamervragen meer tijd. Ik streef ernaar u de antwoorden uiterlijk eind mei toe te sturen,’ meldt de bewindsvrouw in haar uitstelbrief aan de Kamer.
Kamerleden van het CDA, Groen Links, SP en VVD hebben het hanteren van het ‘pin only’-beleid van een achttal gemeenten aan de orde gesteld en hierover vragen gesteld aan de bewindsvrouwe. Volgens berichtgeving van de Volkskrant gaat het hierbij over de gemeenten Amersfoort, Deventer, Geldermalsen, Grou, Hardenberg, Leiden, Ommen en Tilburg. Ook in diverse andere gemeenten wordt iedereen verzocht met pin te betalen. Sommige andere gemeenten, waaronder Den Haag, hebben alleen nog maar bepaalde kantoren waar contant kan worden betaald.

20% korting op geselecteerde jassen 

Kritiek op ‘Pin Only’-beleid
Het is natuurlijk duidelijk waarom gemeenten kiezen voor dit beleid; veiligheid boven alles! Bovendien is betalen met pin goedkoper. Echter, er is ook kritiek op dit beleid. Zo is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) van mening dat het heel goed mogelijk is dat, door het weigeren van contante betalingen, kwetsbare groepen  kunnen worden uitgesloten. De VVD is het eens met deze mening en wil daarom een antwoord op de stelling dat de overheid toegankelijk moet zijn voor elke burger en daarom ook alle wettige betaalmiddelen moet accepteren. Groen vraagt zich terecht af wat burgers die contant willen betalen kunnen doen, wanneer gemeenten geen contant geld accepteren.  

Verstrijken van de tijd
Schriftelijke kamervragen over het ‘pin only’-beleid werden reeds begin maart ingediend. Normaalgesproken moet dit soort vragen binnen drie weken worden beantwoord. Die termijn is dus al ruimschoots overschreden, maar de minister heeft te kennen gegeven ongeveer een extra maand nodig te hebben om deze zaak zo goed mogelijk te beoordelen.

Jos de Jong

Greenchoice

Quote

Mediamarkt

Aanbevolen artikelen