Politiek & Maatschappij
Typography

NLMagazine Maatschappij/Economie - Was de zelfrijdende auto een tijdlang de ’ver van ons bed show’, de afgelopen jaren zijn vrijwel alle grote automerken (Ford, VW, Toyota etc.) met initiatieven gekomen. Opmerkelijk daarbij is dat ook Uber, Google (Waymo), Tesla en Apple volop meedoen. Vooral in de VS rijden in diverse steden al langer testexemplaren rond en ook overheden zijn zich voorzichtig aan het voorbereiden op de komst van zelfrijdende auto’s.

Hoe staat dat ervoor in andere landen?  
De impact van zelfrijdende auto’s op onze samenleving is enorm en daarom introduceerde KPMG op basis van grondig onderzoek in 20 landen (2018) een AVRI index (Autonomous Vehicles Readiness- index) die aangeeft in hoeverre landen klaar zijn voor de adoptie van zelfrijdende auto’s. Daarbij is vooral gekeken naar bestaande wet- en regelgeving, infrastructuur, technologie en toekomstige gebruikers. Opvallende uitkomst van dit onderzoek is dat Nederland op nummer 1 staat.


Wanneer is een auto volledig zelfrijdend?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 5 verschillende fasen. Fase 0 is de fase waarin een bestuurder alle handelingen zelf moet verrichten (remmen, sturen, schakelen etc.) en in fase 5 doet de auto alles geheel zelfstandig, dus zonder tussenkomst van menselijk handelen. Op dit moment bevinden de meeste auto’s zich ergens tussen fase 1, 2 en 3, uitzonderingen zijn bijvoorbeeld Tesla modellen en de Google Waymo die al over zelfrijdende functies beschikken zoals sturen, accelereren en remmen zonder dat de bestuurder ingrijpt.

Voor de realisatie van een fase 5 auto, zijn er nog 3 uitdagingen; de enorme hoeveelheid verzamelde data (4 TB per dag) die moet worden omgezet naar inzichten zodat de auto steeds veiliger door het verkeer gaat. Het verwerken van al deze informatie naar inzichten en die weer herleiden naar nieuwe instructies, is een heidens karwei.

Een andere belangrijke factor is data-overdracht (communicatie) tussen alle zelfrijdende voertuigen en het internet. Hiervoor is zgn. high speed internet noodzakelijk dat 100% stabiel is en zonder vertraging instructies verstuurt. 5G is hiervoor de oplossing. De aanleg van deze infrastructuur gaat echter nog wel enige tijd duren.

En dan is er verder de noodzaak dat ieder voertuig onderscheid kan maken tussen een voertuig en een persoon of een object. Nu vallen deze systemen daarvoor terug op bestaande algoritmes en dat leidt nog te vaak tot fouten. Kunstmatige Intelligentie (kunstmatige neurale netwerken) moet hier het verschil maken.


Wat is de impact van zelfrijdende auto’s op onze economieën?

Overheden zijn zich voorzichtig aan het voorbereiden op de impact van zelfrijdende auto’s en kijken vooruit naar de mogelijke voordelen. In de VS verwacht men, nadat de introductie van zelfrijdende auto’s succesvol is verlopen, jaarlijks $ 1,3 triljoen (!!) aan voordelen te behalen. Dat wordt vooral veroorzaakt doordat het aantal verkeersongevallen drastisch zal afnemen, slimmere systemen filevorming voorkomen en de doorstroom van alle verkeer verbetert. Dat heeft ook effect op benzine- en elektriciteitsverbruik.

Greenchoice

Quote

Mediamarkt

Aanbevolen artikelen