Opleiding & Wetenschap/Techniek
Typography

NL Magazine Techniek - Dat robotisering tot grote veranderingen zal leiden, is een onwrikbaar gegeven. Vaak duiden we deze veranderingen aan als de vierde industriële revolutie. Het is tegelijkertijd wel grappig te constateren dat de derde industriële revolutie nog maar zo kort geleden heeft plaatsgevonden.

We hebben die snelle verandering vrijwel allemaal bewust meegemaakt. Het is namelijk de periode waarin computers een (hoofd)rol zijn gaan spelen in ons leven en werk. Maar nu met de opkomst van kunstmatige intelligentie, beter bekend als Artificial Intelligence (AI), gaan we naar een compleet nieuwe fase die in veel opzichten beslist ongewis is, maar tegelijkertijd talloze uitdagingen en mooie kansen creëert.

Arbeidsmarkt

Laten we eerst eens kijken naar de gevolgen die Artificial Intelligence (AI) voor de arbeidsmarkt zal hebben. Door de opkomst van de technologie verandert die arbeidsmarkt in hoog tempo. Machines hebben in sneltreinvaart simpele en ook al ingewikkeldere handenarbeid overgenomen, waardoor steeds minder mensen geestdodend en routinematig werk hoeven te doen. De robot als vriend dus.

We zien echter ook dat AI steeds vaker het zogenaamde ‘hoofdwerk’ overneemt, bijvoorbeeld administratie. Is dat een zorgelijke ontwikkeling? “Niet per se”, betoogt John Hagel III in een artikel in Harvard Business Review van 21 augustus 2018. “Ons werk zal zeker niet allemaal verdwijnen, maar door automatisering zal de nadruk die we op het belang van de menselijke dimensie van werkzaamheden leggen, steeds groter worden. Denk maar eens aan een zorgrobot, die (al) veel kan.”

‘Maar’, zo blijkt uit het boek Hallo Robot van Benno Mols en Nieske Vergunst, ‘het is nog bijzonder ingewikkeld om machines te bouwen die echt goed en zelfstandig kunnen navigeren door moeilijke ruimtes, die kunnen traplopen en mensen kunnen ontwijken in gangen. Dat blijkt toch erg lastig te zijn. Laat staan dat een machine een persoonlijk gesprek kan voeren dat specifiek is toegesneden op die ene patiënt. De human touch blijft nodig’. Met andere woorden: Wij zijn zeker (nog) niet overbodig.

 

Geen paniek

Bekijk ook eens onze rol als klant wanneer we een product aanschaffen of van een dienst gebruik willen maken. We beschikken door het internet over heel veel informatie met betrekking tot de opties die er zijn. Zo kunnen we veel gemakkelijker wisselen van verkoper als die niet in onze behoeftes weet te voorzien. We zijn als consument steeds minder bereid akkoord te gaan met standaard- en massaproducten omdat het steeds makkelijker wordt om nicheproducten te vinden die precies bij ons passen. Bedrijven realiseren zich in toenemende mate, dat ze niet met een massa klanten van doen hebben, maar met unieke personen, elk met hun eigen wensen. “Hierin zit het belang van de menselijke dimensie”, aldus Hagel. Wederom blijkt onze menselijke rol essentieel.

Er zijn meer optimisten. Ben Rogmans, oprichter van onderzoeksbureau voor de arbeidsmarkt Intelligence Group is van mening ‘dat het de komende 35 jaar wel goed zit met de werkgelegenheid’. Hij baseert zijn visie op het feit dat elke keer als er in het verleden massale werkloosheid werd voorspeld als gevolg van technologische vooruitgang, dit vervolgens niet bewaarheid werd. “Waarom zou het bij de vierde industriële revolutie anders zijn”, zo vraagt Rogmans zich af.

Groeiende werkgelegenheid in de industrie

Toch zijn veel mensen bang voor hun baan en zien de robot als vijand. Dat hoeft niet. Begin eens met een robot als een ‘gewone’ machine te beschouwen, in plaats van een vervanger van de mens. Door hun vorm en hun mogelijkheden tot interactie, zien we ze echter steeds minder als machines. Maar uiteindelijk zijn ze het wel. En de robot heeft het mogelijk gemaakt dat we in Europa nog flink wat industrie hebben. Er komt momenteel zelfs weer industrie bij, industrie waarvan we vijfentwintig jaar geleden dachten dat die voorgoed naar China was vertrokken. Door de modernisering van de industrie in Europa, hebben we heel wat productie kunnen terughalen uit lagelonenlanden. Dat zogenaamde re-shoring vindt inmiddels op grote schaal plaats. Bedrijven concurreren nog steeds op prijs, maar hoogwaardige kwaliteit, flexibiliteit en lead time (ofwel doorlooptijd; de totale tijd tussen het verzoek om product of dienst te leveren en het feitelijke aanleveren) zijn minstens zo belangrijk geworden. Positieve factoren dus.

De zorg

In de zorg valt met robots veel winst te behalen. Zo richt professor Steve Collins, hoogleraar werktuigbouwkunde aan de Stanford University (VS) zich met zijn onderzoekslab op robotprotheses die aan het been worden gedragen om de mobiliteit van de drager te verbeteren. Daarbij kan het gaan om mensen bij wie een been geamputeerd is of mensen die een beroerte hebben gehad.

Collins: “We moeten het ontwerpproces herzien. Het is niet moeilijk de robotkant te ontwikkelen, maar wel de menselijke”. Als mensen door een robotprothese beter kunnen functioneren is dat een prachtige toepassing. De robot is dus een vriend. Collins was een van de vele sprekers op het Biorop 2018 congres te Enschedé. Het is verder niet ondenkbaar, maar het kan nog wel even duren, dat robots de zorg voor zieken en ouderen overnemen. In de VS wordt hier naarstig onderzoek naar gedaan. 

 

Hoe ingrijpend en op welke termijn zal robotisering de werkgelegenheid beïnvloeden?

Professor Bob de Wit, hoogleraar strategisch leiderschap aan Nyenrode Business Universiteit, is van mening dat robotisering binnen vijf jaar een merkbaar effect zal hebben op de werkgelegenheid. “De komende periode zijn er nog veel mensen nodig om een digitale samenleving te bouwen. Daarna zal de vraag op de arbeidsmarkt afnemen en zullen er steeds meer banen verdwijnen. Werk zal in de toekomst een totaal andere rol gaan spelen in onze maatschappij.”

Tech-expert Paul Daugherty (chief innovation and technology officer) meent dat AI en robots alle banen zullen veranderen en dat het bedrijfsleven hun personeel zo snel mogelijk moet bijscholen voor alle nieuwe banen die dit weer oplevert.

Een geruststellende gedachte is, dat volgens onderzoek van de OESO*), de gevolgen van robotisering op de totale werkgelegenheid echter wel mee zullen vallen.

Tot slot

Wat kunnen we van dit alles leren? Om met professor Bob de Wit te spreken: “Ondernemers zijn mede verantwoordelijk voor de sociale en maatschappelijke impact die ze hebben. Ze moeten wat teruggeven aan de maatschappij. Opleiding hoort daar ook bij. Ik vond school ook niet leuk, maar het is maar net hoe je het organiseert. De huidige onderwijsmethodes zijn volstrekt achterhaald. We moeten een andere manier van leren ontwikkelen.”

Naast het opdoen van nieuwe kennis is het opbouwen van een netwerk essentieel, zo blijkt uit diverse onderzoeken (o.a. Tilburg University). We zijn niet alleen op de wereld en twee weten meer dan één. Met actuele kennis en een goed netwerk ziet de toekomst – met of zonder robot – er voor verreweg de meesten van ons best zonnig uit.

Sijmen van Wijk

Verder lezen?

Bennie Mols & Nieske Vergunst:

Hallo Robot 

Ben Rogmans: Geen paniek! Maar ook jouw baan gaat eraan

Viktor Mayer-Schönberger:

De data-economie

Max Tegmark: LIFE 3.0

*) Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

Categorieën

NL Magazine Lifestyle & gezondheid - Bij een processie denk je vaak aan heel iets anders dan aan de toevoeging ‘rups’. Zo’n rups is bij een processie en sowieso eigenlijk nergens bepaald een welkome gast.

Lees meer...

Column Jan Dirk van der Zee – Uit een recent gehouden enquête onder amateurvoetbalverenigingen is gebleken dat bijna 50 procent van de clubs tijdens de zomermaanden openblijft. Ze gaan onder meer trainingen geven en wedstrijden organiseren voor iedereen die niet op vakantie gaat en het voetbal in de afgelopen maanden heeft gemist.

Lees meer...

Column Dave Binkhorst - Mijn buurjongetje zit al een paar weken aan huis gekluisterd. Het lijkt op zomervakantie, maar het voelt als de winter. Ik neem hem een middag mee naar de speeltuin.

Lees meer...

NL Magazine Economie & Maatschappij – De economische gevolgen van de COVID-19 crisis zijn inmiddels duidelijk zichtbaar en overheden doen er wereldwijd alles aan om door middel van financiële injecties de schade zoveel mogelijk te beperken.

Lees meer...

NL Magazine Economie & Maatschappij – Hoewel werken vanuit huis al langer met een voorzichtige opmars bezig was, is dankzij de COVID-19 pandemie het aantal mensen dat vanuit huis werkt in veel landen in rap tempo toegenomen tot meer dan 1/3 van alle werkenden.

Lees meer...

NL Magazine Economie & Maatschappij – Voor iedereen die dit leest, is het de meest normale zaak van de wereld dat we toegang hebben tot elektriciteit.

Lees meer...

NL Magazine Politiek & Maatschappij - Er is even commotie ontstaan over de aan- of afwezigheid van de inmiddels landelijk zeer bekende gebarentolk Irma Sluis tijdens de persconferentie met premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Lees meer...

NL Magazine Maatschappij & Techniek– Dankzij allerlei technische innovaties is gezichtsherkenning de laatste jaren steeds meer doorgedrongen in onze samenlevingen. Velen onder ons maken dagelijks bewust gebruik van gezichtsherkenning wanneer ze bijvoorbeeld  inloggen op hun mobiele telefoon of notebook.

Lees meer...

NL Magazine Politiek & Maatschappij – Met alle persconferenties van de afgelopen weken rondom de Coronacrisis wijst de wekelijkse opiniepeiling van Maurice de Hond uit, dat de populariteit van de VVD sterk is toegenomen. De oorzaak lijkt vooral te liggen in het feit dat onze premier en leider van de VVD Mark Rutte, ons kennelijk op een goede wijze door deze crisis heen loodst.

Lees meer...

NL Magazine Wetenschap Techniek– We doen het allemaal wel een paar keer per dag; we zetten ‘het licht aan’ waarmee we in een fractie van een seconde een kamer verlichten. Wat we ons daarbij niet realiseren, is dat het licht er even over doet om daar te komen............

Lees meer...

NL Magazine Wetenschap & Techniek – Op 24 april 1990 werd de Hubble Telescoop door  de Space Shuttle ‘Discovery’ in een baan om de aarde gebracht. Voor diegenen die niet weten wat dit ding in de ruimte doet: Deze telescoop draait als een kunstmaan om de aarde en wordt gebruikt voor optische waarnemingen, simpel verwoord, het ding maakt foto’s.

Lees meer...

NL Magazine Wetenschap - Kinderen stellen vragen over het coronavirus en de veranderingen in hun leven aan een viroloog en kinderpsycholoog in online vragenuur op 15 april.

Lees meer...

NL Magazine Kunst & Cultuur – Elk jaar wordt het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht georganiseerd, maar vanwege alle corona-ellende heeft de organisatie van dit ultieme filmspektakel dit keer gekozen voor de hybride vorm: Online en waar mogelijk op locatie.

Lees meer...

NL Magazine Cultuur & Uitgaan/Media- Helaas is via verschillende onafhankelijke bronnen gebleken dat de overheid samen met Broadcast Partners in een hotel in Amersfoort verschillende malen en verspreid over langere tijd geheim overleg heeft gevoerd over de FM-radiofrequenties die deze juni op de markt beschikbaar moeten komen voor lokale commerciële radiostations.

Lees meer...

NL Magazine Cultuur & Uitgaan - House of Watt en Bureau Fris zijn benieuwd waar de behoeftes liggen in de nieuwe 1,5 meter economie met betrekking tot de horeca.

Lees meer...

NL Magazine Reizen Vakanties - We zijn vooral aan huis gekluisterd en nadat je alle kinderboeken hebt (voor)gelezen, mens-erger-je-niet of koehandel tot in den treuren hebt gespeeld, weet jij het ook niet meer. Club Med weet het wel! 

Lees meer...

NL Magazine Reizen Vakanties - Camperaars die niet aan de apk-plicht kunnen voldoen omdat hun camper vanwege de coronacrisis in het buitenland moet blijven, kunnen onder voorwaarden drie maanden uitstel krijgen. Dat is in de kern de regeling die de NKC met de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) is overeengekomen.

Lees meer...

NL Magazine Reizen - De grenzen gesloten. De grenzen gesloten betekent voor vele Nederlanders die op vakantie zijn gegaan, dat ze niet meer terug kunnen keren naar hun thuisfront. Pasen staat voor de deur. Pasen kunnen ze niet vieren met hun familieleden en vrienden, hun thuisfront.

Lees meer...

NL Magazine Sport & Vrije tijd - In minder dan vier weken tijd is ons voetbal in een situatie terechtgekomen die zich slechts één keer eerder heeft voorgedaan in de 130-jarige geschiedenis van de bond: het voetbalseizoen wordt niet meer uitgespeeld. Oorzaak in 1945 was de Tweede Wereldoorlog, anno 2020 de coronapandemie. Premier Rutte noemde het ‘een van de hevigste crises waar Nederland ooit mee te maken heeft gehad buiten oorlogstijd’.

Lees meer...

NLMagazine Sport - Jan Dirk van der Zee, directeur-bestuurder Amateurvoetbal, heeft  helaas moeten besluiten dat de amateurvoetbalcompetities* dit seizoen niet meer worden hervat. Het coronavirus is de grote boosdoener die de competitie verder onmogelijk maakt.

Lees meer...

NLMagazine Sport - Al het voetbal in Nederland wordt tot en met 31 maart afgelast. Dat betekent dat alle wedstrijden in het betaald en het amateurvoetbal tot nader orde worden uitgesteld. Dat geldt ook voor de interlands van Oranje tegen de Verenigde Staten en Spanje en de interlands van diverse jeugdteams.

Lees meer...

NL Magazine Lifestyle & Gezondheid – Je ziet ze steeds meer, mensen met mondkapjes om niet besmet te raken of anderen te besmetten met corona-ellende.

Lees meer...

NL Magazine Lifestyle & Gezondheid - In 1918 werd de wereld geteisterd door de Spaanse Griep die twee jaar later als vanzelf weer verdween. Deze pandemie leidde tot miljoenen doden; schattingen lopen uiteen maar men vermoedt dat wereldwijd minimaal 20 miljoen mensen zijn gestorven aan de gevolgen van dit virus.

Lees meer...

Je bent al goed genoeg

NL Magazine Lifestyle -  Moederschap, hoe doe je dat? Wat voor rollen moet je allemaal vervullen om ‘de perfecte moeder’ te zijn in een tijd dat alles ‘moet’, je je als moeder het schompes werkt en steeds wordt geconfronteerd met het altijd groenere instagram-gras van anderen terwijl je ook nog eens supergelukkig moet zijn….

Lees meer...

Body & Fit

Telegraaf

Nieuws nu.nl