Economie & Duurzaamheid
Typography

NLMagazine Economie & Maatschappij – Alle aandacht voor de aanleg en ingebruikname van 5G (het ‘nieuwe internet’) gaat vooral over de voordelen die het ons, de gebruikers van mobiele telefoons, oplevert; we kunnen (nog) sneller video’s downloaden, het spelen van online games wordt nog aantrekkelijker en de content van websites wordt nog sneller zichtbaar op onze schermen.

NLMagazine Economie & Maatschappij – Alle aandacht voor de aanleg en ingebruikname van 5G (het ‘nieuwe internet’) gaat vooral over de voordelen die het ons, de gebruikers van mobiele telefoons, oplevert; we kunnen (nog) sneller video’s downloaden, het spelen van online games wordt nog aantrekkelijker en de content van websites wordt nog sneller zichtbaar op onze schermen.

Wat daarbij vergeten wordt is dat de grootste voordelen van 5G vooral zichtbaar zijn in zogenaamde ‘Internet of Things’ (IoT) toepassingen.


Het ‘Internet of Things’ – Waar gaat dat eigenlijk over?
Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw is het aantal mensen dat in steden woont gegroeid van 750 miljoen naar meer dan 4 miljard en het einde van deze groei is nog lang niet in zicht. Deze ontwikkeling dwingt overheden wereldwijd om steden efficiënter en slimmer te maken. Denk daarbij aan dienstverlening zoals vuilophaaldiensten, inrichting van verkeerstromen, de inzet van politie of de brandweer. Daarbij kan het ‘Internet of Things’, waarmee allerlei detectieapparaten zijn verbonden aan centrales, een grote bijdrage leveren aan verbetering van duurzaamheid en leefbaarheid in grote steden.

Een mooi voorbeeld van een toepassing van 5G is de verbinding van zelfrijdende auto’s met het 5G netwerk; daardoor neemt het aantal auto’s dat rondrijdt in de steden af, steden worden leefbaarder en bovendien neemt het aantal verkeerslachtoffers af.

Overigens zijn er ook nu al miljoenen apparaten verbonden met het huidige 4G netwerk; overheden en bedrijfsleven maken volop gebruik van bijvoorbeeld camera’s en detectieapparatuur.


Welke andere voordelen biedt het IoT?
Zoals gezegd zijn er vele terreinen waar het IoT voordelen biedt, onderstaand zetten we enkele hiervan op een rij:


Gezondheid – De inzet van nieuwe technologie, die verbonden is met het 5G netwerk, voorkomt onnodige behandeling van patiënten. Een recent voorbeeld komt uit China, waar drones die uitgerust zijn met een camera, door gezichtsherkenning mensen kunnen traceren die met het COVID-19 virus zijn besmet zodat zij in quarantaine kunnen worden gezet en verdere besmetting kan worden voorkomen. De vraag is in hoeverre je dit als samenleving accepteert omdat privacy hier natuurlijk een belangrijke rol speelt; daar doen ze in China echter niet moeilijk over...........


Transport - ‘
Slimme’ wegen waarover zelfrijdende trucks rijden, zorgen voor de aanvoer van goederen. Dat verloopt sneller en veiliger dankzij de communicatie met het 5G netwerk.


Milieu -
Dankzij detectieapparatuur, verbonden met het 5G netwerk, wordt minder water verbruikt in huishoudens en industrie, gaan we slimmer om met elektriciteitsverbruik en stoten we minder CO2 uit.


Veiligheid -
De inzet van detectieapparatuur en het verzamelen van data leidt tot het voorspellen van mogelijke calamiteiten zodat de politie preventief kan ingrijpen. Ook hier geldt natuurlijk dat privacywetgeving te allen tijde dient te worden gerespecteerd.


Transparantie -
Dankzij de beschikbaarheid van al deze ‘smart city data’ wordt de overheid transparanter en krijgen burgers meer vertrouwen in overheden. Dat leidt weer tot grotere sociale cohesie en een samenleving die meewerkt aan nieuwe initiatieven.

Het moge duidelijk zijn dat 5G meer potentie heeft dan alleen het sneller downloaden van een speelfilm of het spelen van online videogames. Hoewel het nog wel even duurt voordat 5G op grote schaal beschikbaar is, biedt het legio mogelijkheden om onze samenlevingen verder te verbeteren.

Nu maar hopen dat nieuwe 5G zendmasten straks niet door ‘bezorgde’ burgers in de fik worden gestoken; daar zijn straks veel kritische publieke diensten van afhankelijk en leidt tot levensgevaarlijke situaties.

French Paulitz