Economie & Duurzaamheid
Typography

NL Magazine Economie & Duurzaamheid - Minister Economische Zaken Eric Wiebes om heeft besloten om nieuwe windparken op zee een langere vergunningsduur te verlenen van dertig naar maximaal veertig jaar.

NL Magazine Economie & Duurzaamheid - Minister Economische Zaken Eric Wiebes om heeft besloten om nieuwe windparken op zee een langere vergunningsduur te verlenen van dertig naar maximaal veertig jaar.

Met dit besluit meent Wiebes dat een langere de vergunningsduur niet alleen een positieve weerslag heeft op de financieel economische aantrekkelijkheid en betaalbaarheid van windenergie, maar dat tevens ontwikkelaars meer zekerheid krijgen over de afzet van elektriciteit en meer tijd hebben om hun investeringen terug te verdienen. Windparken die al een vergunning hebben, kunnen nu ook een verlenging tot veertig jaar aanvragen. Om de termijn mogelijk te maken dient Wiebes nog vóór de zomer een wijzigingsnota in ter aanvulling op de Wet Windenergie op Zee.

Windparken op zee alsmede de bouw daarvan zijn zeer belangrijke pijlers voor het klimaat- en energiebeleid. Het ministerie verwijst in deze naar windpark Borssele dat vorige maand de eerste elektriciteit leverde aan het net. Vanaf begin 2021 wekken windmolens een hoeveelheid elektriciteit op die gelijk is aan het verbruik van 2 miljoen huishoudens.