Economie & Duurzaamheid
Typography

NL Magazine Economie & Duurzaamheid - Directievoorzitter Theo Henrar (60), de baas van Tata Steel in IJmuiden, keert het bedrijf de rug toe na ontslag door de Indiase eigenaar.

NL Magazine Economie & Duurzaamheid - Directievoorzitter Theo Henrar (60), de baas van Tata Steel in IJmuiden, keert het bedrijf de rug toe na ontslag door de Indiase eigenaar.

Na 33 jaar werkzaam bij het bedrijf neemt hij dus nu, eind mei afscheid als verkoopdirecteur maar blijft adviseur tot het einde van het jaar. Of zijn ontslag in pais en vree heeft plaatsgevonden, laten we even in het midden. Daar zijn inmiddels twee meningen over. Henrar kwam vooral op voor de algemene belangen van het staalbedrijf in IJmuiden en ‘zou te weinig oog zou hebben’ voor de belangen van het Indiase conglomeraat Tata.

Raad van Commissarissen niet blij met het ontslag
Theo Henrar startte zijn carrière 33 jaar bij de toenmalige Hoogovens en is sinds 2008 directievoorzitter van de Nederlandse tak van Tata Steel. Tata Steel is druk doende haar Europese activiteiten te reorganiseren hetgeen onder andere gepaard gaat met het verdwijnen van de nodige arbeidsplaatsen. De staalindustrie maakt momenteel moeilijke tijden door en dat geldt ook voor Tata. Het coronavirus verergert de marktomstandigheden nog eens extra. De raad van commissarissen (RvC) zegt Tata Steel is daarom bepaald niet happy met het ontslag van Henrar, zeker omdat juist nu alle focus, kennis, ervaring en expertise moet worden aangewend in de strijd tegen de gevolgen van de corona-ellende. Echter, “,Tata Steel heeft er helaas voor gekozen het dringende advies van de raad van commissarissen naast zich neer te leggen en heeft vervolgens een regeling getroffen met Henrar.’’

Bonden niet blij
Het ontslag van Henrar is dramatisch en buitengewoon slecht getimed gezien de omstandigheden waarin de staalindustrie momenteel wereldwijd verkeert. ‘Het is een heel slecht signaal en zeer slechte keuze van Tata Steel’, aldus vakbond FNV.  "Ook Tata zit in een crisis en Henrar kwam altijd op voor de belangen van IJmuiden. Hij was het boegbeeld. Dit is dramatisch. Met het ontslag komt de toekomst van Ijmuiden in gevaar en wordt de kloof tussen Tata in IJmuiden en India nog groter", zegt FNV-bestuurder Roel Berghuis tegen NH Nieuws. 

Grote bedrijfsbetrokkenheid
Nadat het ontslag bekend werd van de bij het bedrijf zeer betrokken Henrar, braken in onder meer de haven en bij railvervoer stakingen uit. “Het broeit overal in het bedrijf”, aldus FNV-bestuurder Roel Berghuis.
Henrar is een groot pleitbezorger voor de belangen van het IJmuidense bedrijf. Alle winsten die het bedrijf maakte, vloeiden over naar het steeds verder noodlijdende Britse zusterbedrijf. Henrar was daar faliekant op tegen. Hij wil dan ook helemaal niets weten van opnieuw een reorganisatie die ongetwijfeld vele banen zal kosten. Hendrik Adam, de baas van Tata Steel in Europa waaronder zowel het Britse als Nederlandse bedrijf vallen, en Henrar zijn bedrijfsmatig gezien niet echte vrienden en verkeren eerder op voet van oorlog dan dat er sprake kan zijn van eensgezindheid. Dat werd hem dus niet in dank afgenomen en dus… einde oefening, zelfs na 33 jaar trouwe dienst.

Hartelijke dank Theo
Henrik Adam, CEO van Tata Steel Europe, zegt: “Ik wil Theo hartelijk danken voor zijn grote bijdrage aan en betrokkenheid bij het bedrijf. Hij heeft bijzonder leiderschap getoond, ook tijdens moeilijke tijden. En hij heeft bijgedragen aan het pad naar een duurzame toekomst. Als bedrijf hebben we het streven om onze CO2 uitstoot aanzienlijk verminderd te hebben in 2030 en klimaatneutraal te zijn in 2050, door te investeren in een mix van baanbrekende technologieën voor duurzame staalproductie. Theo heeft aan de wieg gestaan van en is de drijvende kracht achter deze ambitie en hij heeft hiervoor partnerships met andere industriële bedrijven opgezet.” Adam bedankt in het persbericht Henrar ‘voor zijn grote bijdrage aan en betrokkenheid bij het bedrijf’ en zijn bijdrage ‘aan het pad naar een duurzame toekomst’. Een citaat van Henrar zelf staat er niet in het persbericht.