Columnisten
Typography

NLMagazine Maatschappij/Economie/Politiek - Prinsjesdag 2019 waarin onze Koning gewag maakt van de in 2020 te verwachte economische, maatschappelijke en sociale ontwikkelingen, ligt nog vers in ons geheugen. Onze parlementaire ‘Haagse wonderboys’ produceerden een miljoenennota die onze Koning de basis verschafte voor zijn boeiende betoog op Prinsjesdag. Uiteraard ligt het niet aan de Koning dat sommige zaken reeds nu anders lopen dan nog maar enkele weken geleden gepresenteerd. De Haagse politieke ‘budget-tovenaars’ die ongetwijfeld vele maanden achtereen hebben gerekend om een correcte situatie te schetsen voor onze economie in 2020, slaan voor wat betreft de zorgpremie, reeds nu de plank al mis.

DSW, de Schiedamse zorgverzekeraar die er om bekend staat om vrijwel als eerste van alle zorgverzekeraars melding te maken van de zorgpremie voor het volgende jaar, heeft berekend dat de zorgpremie niet met die ‘rooskleurige’ € 3,= (zoals dat de bevolking werd gepresenteerd) maar met € 6 per maand wordt verhoogd. Dat is een complete verdubbeling. Laten we hopen dat deze verdubbeling de enige smet is en geen graadmeter voor andere gebudgetteerde zaken.

Nu kun je natuurlijk zeggen “Ach man, wat zeur je nu. € 3,= bovenop die voorspelde € 3,= is toch geen probleem!”, maar het is met € 72,= toch een verdubbeling van de voorspelde € 36,00. Oké, voor sommigen geen vuiltje aan de lucht, maar voor de minima toch een zware tegenvaller. Weliswaar pretendeert en voorspelt Den Haag dat de minima volgend jaar minder zwaar worden getroffen, maar als je dan begint met een financiële misser, dan wek je als regering weinig vertrouwen. “Het gaat goed met de koopkracht! Het gaat goed met de economie in Nederland” en meer van dat soort kreten, geven de burger natuurlijk extra moed en motivatie, maar of dat ook zo is voor de minima valt sterk te betwijfelen.  

Oorzaken voor de stijging c.q. verdubbeling van de premie betreffen onder andere het feit dat er minder reserves kunnen worden teruggegeven via premieverlagingen zoals dat vorig jaar he geval was bij DSW.
Verder mag op collectieve verzekeringen geen 10% maar slechts 5% korting worden gegeven waardoor de premie voor alle collectief verzekerden stijgt. (Meer dan de helft van de consumenten heeft een collectieve verzekering).
Verdere oorzaken van premiestijgingen zijn de te verwachten loonsverhogingen van zorgpersoneel (dat wordt m.i. eindelijk wel eens tijd) en de steeds maar verder stijgende uitgaven voor medicijnen. Aad de Groot, topman van DSW, meent dat het kabinet  deze uitgaven onderschat.
Waar ligt de grens en, hoe ver kun je als geloofwaardige overheid nog gaan?

Jos de Jong

Body & Fit

Vliegwinkel.nl

Aanbevolen artikelen