Columnisten
Typography

Column Jos de Jong - Zoals u wellicht gemerkt heeft, is de energiebelasting vanaf januari 2018 omhoog gegaan. Niet zo maar even met een paar eurootjes, maar met maar liefst gemiddeld € 130,00 per huishouden per jaar. Het is bekend dat men in Den Haag altijd zoekende is naar mogelijkheden om de burgers extra belasting op te leggen en met deze maatregel is dat de boys opnieuw gelukt.

Hoe zit dat eigenlijk die energie…

Elke maand betaalt ieder huishouden voor gebruik van gas en licht. Daaroverheen betaalt men veelal een regiotoeslag en worden verder de netbeheerkosten (kosten die de netbeheerder maakt) in rekening gebracht, met uiteraard daar bovenop nog eens 21% BTW. Over deze kostenpost worden overheidsheffingen geheven zoals Opslagkosten voor Duurzame Energie (ODE) en energiebelasting. Omdat de overheid energie waarachtig ziet als een basisbehoefte, is de energierekening onbelast en ontvangt men een vermindering over deze belasting (voorheen heette dit heffingskorting). De vermindering van energiebelasting is voor elke leverancier hetzelfde en wordt ook landelijk vastgesteld. Vanaf 1 januari 2013 rekent de overheid eveneens een heffing voor Opslag Duurzame Energie (ODE), omdat men meent hiermee investeringen in duurzame energie te stimuleren.

 

Waarom toch belasting over energieverbruik

Iedereen die energie van het net haalt, moet hiermee verantwoordelijk omgaan. Om besparing en efficiënt gebruik op energie te stimuleren en bewustzijn voor energie te creëren, betaalt iedereen sinds 1996 energiebelasting. Verbruik je veel, dan betaal je ook veel.

Let op, goedkopere aanbiedingen niet altijd goedkoper

Zoals vermeld stijgt dus de energiebelasting voor elk huishouden met € 130 per jaar. Dat is niet mis en dus zal men geneigd zijn over te stappen naar een andere maatschappij die pretendeert een goedkopere aanbieding te kunnen doen. Maar dat heeft dus helemaal geen zin omdat de stijging geldt voor alle energiemaatschappijen.

Toch zijn de meeste van onze huishoudens de afgelopen maanden zeer regelmatig gebeld met fantastische aanbiedingen. Na enig rekenwerk blijkt dat men bij een nieuwe aanbod inderdaad goedkoper uit is dan op de jaarnota van de huidige energieleverancier staat vermeld. En dus zijn we al snel geneigd om over te stappen. Niet gelijk doen hoor! Veel aanbieders vermelden namelijk niet dat het om circa-bedragen gaat en dat aan het eind van een lopend jaar verder wordt afgerekend. Pas dán ook zal die ca € 130,= worden naberekend en is men dus helemaal niet goedkoper uit..

Regeerakkoord
Nu verwacht men natuurlijk dat onze huidige leverancier ons keurig informeert over deze verhoging. Niets van dat alles, bang als men is om direct klanten te verliezen. En dus berekent men nog steeds het overeengekomen bedrag dat aan het eind van het jaar wordt herberekend met de verhoging die het kabinet in het regeerakkoord is overeengekomen.    

In dit akkoord, dat in oktober 2017 na maanden van onderhandelingen over een nieuw kabinet eindelijk tot stand kwam, staat vermeld dat: ‘de energiebelasting op stroom met 0,87 cent per kilowattuur wordt verlaagd. Per m3 gas gaat de belasting echter met 3,63 cent omhoog’.
Voor een gezin dat per jaar zo’n 3500 kilowattuur stroom en 1.500 m3 gas verbruikt, betekent dit bij een vermindering van de energiebelasting op stroom, maar bij een verhoging van deze belasting op gas, dat de energiekosten, mede vanwege een verhoging van de opslagkosten voor duurzame energie (ODE), een stijging teweegbrengt van ca. € 130,= per jaar. Omdat energieleveranciers uiteraard van mening zijn dat iedereen het regeerakkoord kent, informeren de meeste van hen hun cliëntèle hierover niet. Zonde en dus… oppassen met overstappen.

Jos de Jong

Body & Fit

Vliegwinkel.nl

Aanbevolen artikelen